4. trieda:  VČIELKY

3 - 5 ročné deti

Učiteľky: Mgr. Karolína Nielsen 
  Ivana Mikolajová

 

 

 

 kontakt priamo na učiteľky:

stvrtatriedavcielky@gmail.com

 

PROFILÁCIA TRIEDY:

Trieda zameraná na rozvoj  pracovných a výtvarných činností prostredníctvom triednych projektov:

"Včielky"

"Usilovné včielky"

FOTOGALÉRIA triedy

Klikni na obrázok!

Vstúpte do triedy "Včielky"

1 | 2 >>