PROJEKTY ŠKOLY 2020/2021

Projekt každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ. Cieľom projektu je vnímať čaro a krásu jesennej prírody, poznať plody jesene, tvoriť z prírodného materiálu. Projekt je rozdelený na celý...
Projekt sa uskutočňuje v mesiaci marec vo všetkých triedach školy . Cieľom  je prostredníctvom kníh a rozprávok  cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné...
V apríli sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore, aby sme si pripomenuli "Deň Zeme" rôznymi environmentálnymi hrami a činnosťami. Tento deň je však iba vyvrcholením...
Školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ.  Cieľom  je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried,...