5. trieda:  LIENKY 

4 - 6 ročné deti

Učiteľky:  Mgr. Denisa Babejová
  Anastázia Binderová

 

 

 

 kontakt priamo na učiteľky:

piatatriedalienky@gmail.com

PROFILÁCIA TRIEDY:

Trieda zameraná na rozvoj  pozitívnych postojov k regionálnej kultúre a hudobností detí prostredníctvom triednych projektov:

"O živote, so životom, pre život"

"Tancujúce lienky"

 

 

FOTOGALÉRIA triedy:

klikni na obrázok!

 

Vstúpte do triedy "Lienky"

1 | 2 >>