6. trieda:  SOVIČKY

2 - 3 ročné deti

Učiteľky: Danka Janovčíková
  Mgr. Beáta Hrbáľová
  Mgr. Jana Kekeľová

  

 

 

kontakt priamo na učiteľky:

siestatriedasovicky@gmail.com

PROFILÁCIA TRIEDY:

Trieda zameraná na rozvoj  grafomotoriky a hrubej motoriky, pozitívneho vzťahu k pohybu prostredníctvom triednych projektov:

"Turistika, to je hračka"

                              

 

FOTOGALÉRIA triedy:

Klikni na obrázok!

Vstúpte do triedy "Sovičky"

1 | 2 >>