RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske združenia rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení registrovanou pod č. VVS/1-900/90-3897-5.

Rodičovská rada

  je najvyšším orgánom rodičovského združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli volení na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.

 

Členovia rodičovskej rady v školskom roku 2019/2020:   

1. trieda:  Mgr. Martina Kasičová

2. trieda: Ing. Imrich Orlovský 

3. trieda: Michaela Čikeš

4. trieda: Mgr. Petra Jiránková          

5. trieda:  Ing. Ľuboslav Rusnák

6. trieda:  Ján Kožár