zatvorená 1.trieda veveričky od 11.10.2021

1. Trieda Veveričky prerušená prevádzka,so súhlasom zriaďovateľa a pokynov RÚVZ do 18.10. 2021 ( vrátane ).

Platí aj pre skupinu detí,ktoré by mohli chodiť do MŠ.

Nakoľko od dnes sú už v karanténe aj personál,trieda musí byť zatvorená úplne.

Preplatky za školné,budú kompenzované v obvyklom spôsobe ako doteraz pri  zatvorení triedy.

Od 19.10. je 1.trieda Veveričky v prevádzke.

Pozorujte deti a hláste sa svojim detským lekárom.

veľa zdravia