nový email pre druhú triedu motýliky

 

 

Ak potrebujete komunikovať priamo s pani učiteľkami Monikou a Gitkou

 

druhatriedamotyliky@gmail.com