DO BUDOVY MŠ LEN OP ( očkovaní, prekonaní) od 29.11. 2021

Vážení rodičia,

nariadením ministerstva školstva -  od 29.11. 2021, do budovy MŠ môžu vstúpiť cudzie osoby len v kategórií OP ( očkovaní a prekonaní)

 viď manuál : školský semafór od 26.11. 2021.pdf 

Rodič je cudzia osoba, lebo nie je zamestnancom školy.

Prosím, nesťažujte nám to, verte, že ani pre nás to nie je príjemné...

V pondelok  29.11. 2021sa každý pred vstupom do budovy - šatne triedy, preukáže , pani učiteľke , lekárskym potvrdením o prekonaní od ...do

 alebo očkovacím preukazom alebo potvrdením o zaočkovaní.

Neočkovaní rodičia, prosím, zariaďte si to tak, aby s dieťaťom prišiel niekto, kto je v kategórií OP. Ak sa nedá, budete prichádzať ihneď ráno od 6: 30 - do 7:00 hod, alebo ako poslední o 8:20 hod.

Malé deti ( 2. trieda a 6. trieda)....neočkovaní rodičia odovzdajú vo dverách oblečené dieťa pani upratovačke, rozlúčia sa s dieťatkom vo dverách a odchádzajú preč. Pani upratovačka prezlečie dieťa a odovzdá pani učiteľke.

Ostatné triedy, preberá oblečené dieťa vo dverách pani učiteľka.

Týmto, ako riaditeľka školy, dávam súhlas do vstupu budovy len zaočkovaným a prekonaným cudzím osobám!