Ak dieťa dovŕši 6 rokov

Vážení rodičia,

len pripomínam informáciu, ktorú ste dostali na triednom aktíve.

vašou povinnosťou je, informovať vedúcu ŠJ, v podobe čestného prehlásenia, že si neuplatňujete daňový bonus, ale dotáciu na strave alebo naopak.

Ak má dieťa v septembri 6 rokov, od októbra už platíte plnú sumu za stravu ( alenbo podľa Vášho rozhodnutia a podania čestného vyhlásenia).

 

Podať informáciu je povinnosťou rodičov nie školy.

Ďakujeme