AKTUALITY

  Ak potrebujete komunikovať priamo s pani učiteľkami Zuzkou a Julkou, vrátane ospravedlňovania detí z povinnej dochádzky plnenia predprimárneho vzdelávania   tretiatriedazabky@gmail.com
    Ak potrebujete komunikovať priamo s pani učiteľkami Monikou a Gitkou   druhatriedamotyliky@gmail.com
  Ak potrebujete komunikovať priamo s pani učiteľkami Ruženkou a Boženkou prvatriedavevericky@gmail.com
Vážení rodičia, v rubrike covid opatrenia, máte vložený súbor z ministerstva školstva. Ospravedlňovanie detí z neprítomnosti v MŠ. Vo vlastnom záujme si preštudujte. Ďakujem
Streda vyučovacia priama činnosťod 16:00 - 17:00 EBONÍČEK ( Lektorka z EBONY Ľubotice) Štvrtok  Od 16:00 - 17:00 Moderná športová gymnastika ( lektorka z CVČ ABC, Prešov) Materská škola len prenajíma priestory MŠ  a ( telocvičňu ) legislatívu a organizáciu, vrátane poplatkov, všetko si...
Vážení rodičia, len pripomínam informáciu, ktorú ste dostali na triednom aktíve. vašou povinnosťou je, informovať vedúcu ŠJ, v podobe čestného prehlásenia, že si neuplatňujete daňový bonus, ale dotáciu na strave alebo naopak. Ak má dieťa v septembri 6 rokov, od októbra už platíte plnú sumu za...
Vážení rodičia, Pán Sokoli, nás každý rok zásobuje krásnymi tekvicami, ktoré zdobia celú jeseň náš areál školskej záhradky. Zároveň doniesol aj tekvice pre triedu "Motýliky." Pán Barník nám zmontoval nové drevené domčeky na školskom dvore pre triedy Motýliky a Lienky.. Pán Skokan nám opravil domček...
Vážení rodičia, v 3. triede  - žabky a v 5. triede  - lienky PREDŠKOLÁCI. Prosím, nepodceňujte povinnú dochádzku, musíme mať preukázateľne zdokladovanú PÍSOMNE od rodiča alebo lekára, neprítomnosť dieťaťa. Pri neospravedlnenej dochádzke, to budeme musieť hlásiť na sociány úrad. Preto...
Vážení rodičia, prosím pozrite si rubriku školská jedáleň, a na ľavej strane podrubiku  poplatky strava...tam to máte všetko rozpísané. Predškoláci - 5 ročné deti platia 12 eur stravu. Majú nárok aj na zľavu stravy aj na daňový bonus. Predškoláci 6 ročné deti, možnosť voľby: alebo dotácie na...
Od 1. mája 2021 sa poplatky zvýšili o 10 centov. ( zmenu určil zriaďovateľ) Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = 1,84 € Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed...
<< 1 | 2 | 3 >>

Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

riaditeľka školy:  msantonapridavka1@gmail.com

 

riešenie a informácie o poplatkoch: 

zástupkyňa riaditeľky.: msantonapridavkaz2@azet.sk

V EXTERIÉRI ŠKOLY

Nové dopravné ihrisko

V INTERIÉRI ŠKOLY

Voľné pracovné miesta

19.07.2021 00:00