Archív článkov

17.10.2021 18:55
Milí rodičia, od 18.10.2021 vyšli nové pokyny z ministerstva, ohľadom ospravedlňovania detí z neprítomnosti v MŠ. Aj mladšie aj staršie deti ( s povinným vzdelávaním v MŠ) viď vložený súbor.   aktualizované ospravedlnenie detí z MŠ od 18.10.2021.pdf  vo vlastnom záujme si preštudujte...
05.09.2021 17:00
Pokyny pre rodičov.pdf
05.09.2021 16:59
manuál pre školy ku covid opatreniam od 1.9. 2021.pdf 
19.07.2021 00:00
Oznamujeme, že nemáme  žiadne voľné pracovné miesto voľné pracovné miesto - učiteľka 60- PÚ.docx         PaedDr. Jana Galeštoková riaditeľka MŠ Antona Prídavka 1, Prešov
20.04.2021 11:31
Program aktualizačného vzdelávania 2020.pdf (175799) Hodnotenie vzdelávania - 2020.pdf (142813)
25.01.2019 11:17
Vzhľadom k zmene zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciach, § 4 ods.3 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, s účinnosťou od 01. 01. 2019 poskytne dotáciu na stravu dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a ktoré je prítomné na vyučovacom procese. Štát v hodnote : 1,20 € Rodič...
09.11.2018 15:39
 Každoročne v októbri, v rámci mesiaca úcty k starším, už tradične organizujeme "Deň otvorených dverí"  pod názvom: „DEDKO,BABKA POĎ SA SO MNOU HRAŤ“  Deti sa na úvod predstavia krátkym kultúrnym programom, potešia starých rodičov malým vlastnoručne vyrobeným...
30.04.2013 12:18
Projekt "Špivanečky mojo" alebo "Spievajme si pre radosť" je školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ.  Uskutočňuje  už od roku 2011, kedy hlavným koordinátorom  projektu bola p. učiteľka PhDr.Magdaléna Mesarčová. V roku 2015 prevzala garanciu p....
22.04.2013 12:00
22.4. sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore,aby sme si pripomenuli tento deň rôznymi enviromentálnymi hrami a činnosťami. Tento deň je však iba vyvrcholením celoročnéj výchovno edukačnéj práce s deťmi, ktorej cieľom je rozvíjanie environmentálneho  cítenie  u naších...
Záznamy: 1 - 10 zo 13
1 | 2 >>